Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2649/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc đề nghị hướng dẫn xử lý thuế đối với xe ôtô tạm nhập – tái xuất để trưng bày sản phẩm, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sản xuất

Số hiệu: 2649/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2649/BTC-TCHQ
V/v: Xử lý thuế nhập khẩu ôtô trưng bày sản phẩm tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 3760/HQTP-NV ngày 08/11/2005 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị hướng dẫn xử lý thuế đối với xe ôtô tạm nhập – tái xuất để trưng bày sản phẩm, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sản xuất đã được Bộ Thương mại và Sở Thương mại cấp Giấy phép tạm nhập – tái xuất; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Đối với xe ôtô của Công ty Mekong Auto và Toyota Việt Nam tạm nhập – tái xuất để trưng bày sản phẩm, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản xuất, không nhằm mục đích kinh doanh, được Bộ Thương mại và Sở Thương mại cấp Giấy phép tạm nhập – tái xuất và đã xuất khỏi Việt Nam trong thời hạn quy định trong Giấy phép, thì áp dụng điểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính, đối với hàng tạm nhập – tái xuất để tham dự Hội chợ triển lãm được miễn thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2649/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc đề nghị hướng dẫn xử lý thuế đối với xe ôtô tạm nhập – tái xuất để trưng bày sản phẩm, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sản xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.545
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210