Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2647/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng theo loại hình quà biếu

Số hiệu: 2647/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2647/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng theo loại hình quà biếu

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửI: Cục Hải quan TP. Hải Phòng 

Trả lời công văn số 3066/HQHP-PNV ngày 14/6/2006 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng theo loại hình quà biếu. Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001 và công văn số 2942/TCHQ-GSQL ngày 16/07/2001, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Xe ô tô đã qua sử dụng được làm thủ tục nhập khẩu theo loại hình quà biếu và Cục Hải quan địa phương không phải cấp Giấy phép nhập khẩu;

2. Về thủ tục hải quan, thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Quyết định số 69/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2647/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng theo loại hình quà biếu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.371

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209