Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2641/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2641/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế điện thoại

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT
(41 Sương Nguyệt ánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 3203/FPT-FBP ngày 18 tháng 11 năm 2003 của Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghiệp (FPT) về giá tính thuế điện thoại di động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 2959/TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ các quy định về xem xét, trả lời nội dung chứng minh tính trung thực khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng quy định tại công văn số 2959/TCHQ-KTTT để giải quyết cho Công ty theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh giải quyết cụ thể.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2641/TCHQ-KTTT ngày 09/06/2004 ngày 09/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế điện thoại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.021

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189