Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2641/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2641/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi : Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phúc đáp công văn số 5416/BGD&ĐT-QHQT ngày 29/06/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề nghị cho phép Hội đồng Anh tại TP. Hồ Chí Minh được nhập miễn thuế 03 lô hàng gồm 03 kiện nặng 2090g tài liệu, 03 lô hàng này được gửi đến TP. Hồ Chí Minh theo vận đơn số 39_A2 số 56_A2 ngày 17/06/2005 và số 10_AP1 ngày 20/06/2005, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc – Ailen về quy chế và hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan đồng ý để Hội đồng Anh tại TP. Hồ Chí Minh được nhập miễn thuế số tài liệu nêu trên.

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Hội đồng Anh liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng về để được giải quyết thủ tục nhập lô hàng trên theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Bộ được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục
- Cục HQTPHCM (để thực hiện)
- Lưu VT, GSQL (2). 
  

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2641/TCHQ-GSQL ngày 06/07/2005 về đề nghị cho phép Hội đồng Anh tại TP. Hồ Chí Minh được nhập miễn thuế 03 lô hàng gồm 03 kiện nặng 2090g tài liệu do bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.511

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!