Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2637/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2637/TCHQ-GSQL
V/v phân loại hàng hoá

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty XNK Khoáng sản

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 138/KS3 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Công ty XNK Khoáng sản về việc phân loại mặt hàng gluten ngô nhập khẩu qua Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng Khu vực 1, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về áp mã mặt hàng:

Căn cứ:

- Khai báo của Công ty;

- Kết quả kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu tại tờ khai hải quan số 7092/NKD-KV1 ngày 11 tháng 9 năm 2003;

- Báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng tại công văn số 1214/HQHP-PNV ngày 28 tháng 5 năm 2004;

- Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hoá theo Danh Mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu thì:

Mặt hàng gluten ngô thuộc nhóm 1103, mã số 11031300.

2. Về thuế suất nhập khẩu của mặt hàng:

Căn cứ theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì việc chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 1 áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng có mã số 11031300 là 20% là đúng quy định. Việc Công ty đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét Điều chỉnh thuế suất mặt hàng trên xuống 10% là quá thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2637/TCHQ-GSQL ngày 09/06/2004 ngày 09/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.426

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!