Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2626/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hải quan cho Công ty

Số hiệu: 2626/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2626/TCHQ-GSQL
V/v: tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hải quan 

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH liên doanh IQLinks
(km 48, Quốc lộ 5, Thành phố Hải Dương) 

 

Trả lời công văn số 009/CV-TTg ngày 21/04/2006 của Công ty TNHH liên doanh IQLinks về việc tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hải quan cho Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị thực hiện thông quan tối đa không quá 2 giờ:

Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan không quy định thời gian thông quan tối đa đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, mà chỉ quy định thời hạn công chức hải quan hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa; cụ thể là chậm nhất 8 giờ làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế một phần hàng hóa theo xác suất, chậm nhất 02 ngày làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan sẽ chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện chế độ ưu tiên thủ tục hải quan nếu Công ty chấp hành tốt pháp luật về Hải quan theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

2. Về đề nghị miễn kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu:

Nếu Công ty chấp hành tốt pháp luật về Hải quan theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty được miễn kiểm tra hàng hóa.

3. Về đề nghị nối mạng trực tiếp với Cục Hải quan Hà Nội và Cục Hải quan Hải Phòng để thực hiện thông quan điện tử:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan mới triển khai thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, trước mắt Công ty có thể đăng ký làm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan điện tử thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để được hỗ trợ việc cài đặt phần mềm và hướng dẫn cho nhân viên của Công ty thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

4. Về đề nghị cho phép hàng hóa được thông quan trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ:

Trường hợp này thực hiện theo quy định tại điểm 2, Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, theo đó nếu Công ty có lý do chính đáng thì Chi cục trưởng quyết định gia hạn thời gian nộp bản chính một số chứng từ kèm theo tờ khai hải quan (trừ giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu) trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

5. Về đề nghị áp dụng chế độ khai báo và kiểm tra hải quan 24/24 giờ cho tất cả các ngày trong tuần:

Khai báo hải quan, kiểm tra hải quan được Hải quan áp dụng chế độ làm việc hành chính (6 ngày làm việc trong tuần). Trường hợp Công ty có nguyện vọng kiểm tra hải quan ngoài giờ hành chính thì Công ty phải thông báo cho Chi cục Hải quan nơi Công ty làm thủ tục trước 01 ngày làm việc.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT – Trương Chí Trung (để b/cáo);
- Cục HQ Hải Phòng (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2626/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hải quan cho Công ty

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.244

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5