Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2623/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2623/TCHQ-GSQL
v/v: thủ tục HO đối với hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1913/HQTP-NV ngày 24/6/2005 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc thủ tục hải quan đối với đặt gia công hàng may mặc tại Campuchia của Công ty Dệt May Thành Công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài đã được quy định tại phần 3, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, thủ tục xuất khẩu nguyên liệu ra nước ngoài để gia công quy định tại Mục II, thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công được quy định tại Mục IV, phần 3 nêu trên.

Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu kỹ Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để làm thủ tục cho doanh nghiệp. Khi thanh khoản hợp đồng gia công, trường hợp sản phẩm gia công không nhập khẩu trở lại Việt Nam thì không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Bảng tổng hợp sản phẩm gia công nhập khẩu và Bảng tổng hợp nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công đã nhập khẩu.

Khi thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Tổng cục, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phải báo cụ thể vướng mắc tại điểm nào và đề xuất biện pháp giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TC
- Lưu VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2623/TCHQ-GSQL ngày 05/07/2005 về việc thủ tục hải quan đối với đặt gia công hàng may mặc tại Campuchia do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.483

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!