Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 262/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT từ ngày 1/1/2001 đến ngày 30/9/2002 đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa dưới hình thức xuất khẩu tiểu ngạch

Số hiệu: 262/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 262/TCT-DNK
V/v: Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

- DNTN Tân Hưng (Tân Lập - Tân Biên, Tây Ninh) 
- Cục thuế tỉnh Tây Ninh

 

Trả lời văn thư đề ngày 5/12/2005 của DNTN Tân Hưng hỏi về việc hoàn thuế GTGT từ ngày 1/1/2001 đến ngày 30/9/2002 đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa dưới hình thức xuất khẩu tiểu ngạch, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về mẫu Tờ khai hàng xuất khẩu biên giới

Ngày 5/3/2004 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 24/2004/QĐ-BTC về việc sửa đổi nội dung Tờ khai hàng xuất khẩu biên giới, theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này thì:

+ Dòng chữ “Ghi chú: Tờ khai này không có giá trị để hoàn thuế” ghi trên Tờ khai hàng hóa xuất khẩu biên giới HQ/2002-XKBG đã bị hủy bỏ.

+ Những Tờ khai hàng hóa xuất khẩu biên giới HQ/2002-XKBG đã lưu hành từ trước ngày có hiệu lực của Quyết định 24/2004/QĐ-BTC nói trên đối với những hồ sơ đã có đủ thủ tục, điều kiện vẫn được hoàn thuế theo quy định hiện hành.

2/ Về thủ tục, hồ sơ đối với hàng xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%

+ Từ ngày 1/1/2001 đến trước ngày 1/10/2001: Hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% phải có hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu theo quy định tại điểm 1.1, Mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính.

+ Từ ngày 1/10/2001 đến ngày 30/9/2002: Thủ tục, hồ sơ đối với hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% được thực hiện theo công văn số 10216 TC/TCT ngày 26/10/2001 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định trên, trường hợp hàng xuất khẩu dưới hình thức xuất khẩu tiểu ngạch có Tờ khai hải quan theo mẫu HQ/2002-XKBG và đảm bảo được các thủ tục, hồ sơ khác theo quy định thì hàng xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% và được hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để DNTN Tân Hưng được biết và đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Cục thuế tỉnh Tây Ninh để được hướng dẫn thực hiện cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 262/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT từ ngày 1/1/2001 đến ngày 30/9/2002 đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa dưới hình thức xuất khẩu tiểu ngạch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.372
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78