Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 262/GSQL-GQ4 năm 2019 về vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 262/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 73/HQLA-NV ngày 14/1/2019 của Cục Hải quan tỉnh Long An nêu vướng mắc về sự khác biệt tại các ô số 3, 9, 10 của C/O mẫu E có số tham chiếu E183333366670084 cấp ngày 18/12/2018 thuộc tờ khai số 102419593143/A12 ngày 02/01/2019, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với khác biệt về ngày khi hành trên C/O và ngày của vận đơn: Theo quy định tại Phụ lục 3, Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 do Bộ Công Thương ban hành để thực hiện Hiệp định tự do thương mại ASEAN- Trung Quốc thì thông tin trên ô số 3 chỉ là các thông tin dự kiến (as far as known). Do vậy, sự khác biệt này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

2. Đối với khác biệt trọng lượng trên C/O với trọng lượng thực tế hàng hóa được quy định tại khoản 4 Điều 15 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, trường hợp trọng lượng thực tế hàng hóa nhập khẩu vượt quá trọng lượng ghi trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cơ quan hải quan chỉ chp nhận cho hưởng ưu đãi đi với trọng lượng ghi trên chứng từ chứng nhận xuất xứ.

3. Đối với khác biệt về ngày hóa đơn: Đề nghị đơn vị căn cứ vào khoản 1, Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 20/4/2018 dẫn trên của Bộ Tài chính xem xét giải trình của Công ty để xử lý theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 262/GSQL-GQ4 năm 2019 về vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.578

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17