Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2617TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2617TCHQ-GSQL
v/v :Xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế và kho hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi:

Cụm cảng hàng không Miền Bắc
(Sân bay quốc tế Nội Bài – Sóc Sơn – Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 852/CCMB-TTDVHK ngày 15/6/2005 của Cụm cảng hàng không Miền Bắc đề nghị xem xét, xác nhận vị trí dự kiến đặt cửa hàng miễn thuế và kho hàng miễn thuế của Cụm cảng: sau khi xem xét công văn số 891/HQHN-NV ngày 28/6/2005 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội báo cáo kết quả kiểm tra các vị trí nêu trên. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vị trí dự kiến đặt 02 gian hàng bán hàng miễn thuế phục vụ khách nhập cảnh, tổng diện tích là 91 m2 tại khu A.B tầng 1 cách ly quốc tế đến, nhà ga T1 và 02 kho chứa hàng miễn thuế tại khu D Tầng hầm Nhà ga T1 của Cụm cảng đáp ứng yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Cụm cảng được biết và tiến hành các thủ tục tiếp theo, theo đúng quy định tại các Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg và 206/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính (để báo cáo)
- Bộ Thương mại
- Cục Hải quan Hà Nội
- LĐ TC
- Lưu VT, GS (3
). 
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2617TCHQ-GSQL ngày 05/07/2005 về việc đề nghị xem xét, xác nhận vị trí dự kiến đặt cửa hàng miễn thuế và kho hàng miễn thuế của Cụm cảng do Bộ tài chinh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.500

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!