Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2613/TCHQ-GSQL về giải quyết vướng mắc về C/O do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 2613/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 15/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2613/TCHQ-GSQL
V/v: giải quyết vướng mắc về C/O

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiến nghị xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện văn bản pháp luật có liên quan đến xuất xứ hàng hoá. Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thông nhất như sau:

1. Về việc nộp C/O.

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 19/2006NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về xuất xứ hàng hoá, các Quy chế xuất xứ ban hành kèm theo Quyết định số 1420/QĐ-BTM ngày 04/10/2004, Quyết định số 1720/QĐ-BTM ngày 12/12/2003, Thông tư số 14/2006/TT-BTC ngày 28/02/2006 (mục II.7, mục III), Thông tư số 112 và 113/2005/TT-BTC ,…., chỉ những trường hợp chủ hàng có yêu cầu được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thì khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan nộp C/O được cấp từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ đã có thoả thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam.

Đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện chế độ đối xử tối huệ quốc (MFN) trong quan hệ thương mại với Việt Nam, để được hưởng thuế suất ưu đãi MFN thì khi làm thủ tục hải quan người khai hải quan phải tự khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất xứ hàng hoá. Cơ quan Hải quan không yêu cầu phải nội C/O khi làm thủ tục hải quan cho hàng hoá nhập khẩu này.

2. Về việc nộp chậm C/O.

Thực hiện theo các văn bản quy định về nộp, xuất trình C/O dẫn chiếu ở điểm 1 trên đây. Đối với trường hợp chậm C/O quá thời hạn quy định do nguyên nhân bất khả kháng, căn cứ vào tình hình cụ thể và giải trình của người khai hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố quyết định việc nộp chậm C/O quá hạn.

3. Về hiệu lực thực hiện của Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/04/2000.

Trong khi chờ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá, các quy định tại Thông tư số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ không trái với quy định tại văn bản hiện hành thì vẫn tiếp tục thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2613/TCHQ-GSQL về giải quyết vướng mắc về C/O do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31