Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 260/TCHQ-GSQL năm 2018 về đề nghị cho phép xuất khẩu cát tiêu chuẩn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 260/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/TCHQ-GSQL
V/v trả lời kiến nghị

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Beltech
(Đ/c: P205-C6 TT. Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 4705/CV ngày 04/12/2017 của Công ty Cổ phần Beltech (do Văn phòng Chính phủ chuyển đến) về đề nghị cho phép xuất khẩu cát tiêu chuẩn. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn số 2521/BXD-TCHQ ngày 25/10/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7406/TCHQ-GSQL ngày 10/11/2017 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện xuất khẩu cát. Đồng thời Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) đã có công văn số 2861/GSQL-GQ1 ngày 14/11/2017 trả lời Công ty Cổ phần Beltech.

Liên quan đến việc xuất khẩu các loại cát, Bộ Tài chính đã có công văn số 15509/BTC-TCHQ ngày 15/11/2017 xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Công ty thực hiện đúng nội dung công văn số 7406/TCHQ-GSQL .

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Beltech biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 260/TCHQ-GSQL năm 2018 về đề nghị cho phép xuất khẩu cát tiêu chuẩn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.348
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122