Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 26/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/TCHQ-KTTT
V/v: Làm thủ tục XNK

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Công ty TNHH Hợp Nhất
Số 77- Vũ Ngọc Phan- Hà Nội
 - Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn số 1512/XNK/05 ngày 15/12/2005 của Công ty TNHH Hợp Nhất về việc giải tỏa cưỡng chế thuế nhập khẩu hàng an ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Hợp Nhất có MST: 0100793095 có nợ thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội là: 227.056.000 đồng, nợ phạt chậm nộp thuế là: 450.989 đồng và nợ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng là: 6.221.116.504 đồng. Trên đây là số nợ của các lô hàng nhập khẩu theo chỉ tiêu miễn thuế của Bộ Công an hiện đang làm thủ tục miễn thuế theo quy định và số tiền phạt chậm nộp là 450.989 đồng nêu trên Công ty đã nộp theo biên lai số 3267 ngày 20/12/2005.

Căn cứ điểm 2 công văn số 652/CP-KTTH ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng một số biện pháp cưỡng chế trong thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; căn cứ điểm 2.2 công văn số 2326/TCHQ-KTTT ngày 15/6/2005 của Tổng cục Hải quan. Trong thời gian chờ giải quyết miễn thuế, Tổng cục Hải quan đồng ý không cưỡng chế đối với số nợ nêu trên của Công ty TNHH Hợp Nhất đến hết ngày 31/3/2006, với điều kiện không có nợ thuế quá hạn đối với các lô hàng kinh doanh XNK khác.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH Hợp Nhất được biết và liên hệ với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 26/TCHQ-KTTT ngày 04/01/2006 của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế thuế nhập khẩu hàng an ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.527

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!