Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2594/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin được áp dụng ân hạn nộp thuế 30 ngày

Số hiệu: 2594/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2594/TCHQ-KTTT
V/v: Ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Công ty cổ phần XNK Viglacera
  (Số 02 Hoàng Quốc Việt – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 193 KD-XNK ngày 15/5/2006 của Công ty Cổ phần XNK Viglacera về việc xin được áp dụng ân hạn nộp thuế 30 ngày. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2, Phần A – Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và điểm 2.2, mục III, Phần C – Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định 1679/QĐ-BXD ngày 5/9/2005 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Kinh doanh và xuất nhập khẩu thuộc Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng thành Công ty Cổ phần XNK Viglacera;

Đề nghị Cục Hải quan địa phương nơi Công ty mở tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu kiểm tra, đối chiếu với các điều kiện quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC và Thông tư số 113/2005/TT-BTC dẫn trên, nếu Công ty Kinh doanh và XNK Viglacera trước đây (nay là Công ty Cổ phần XNK Viglacera) trong 365 ngày đáp ứng được đầy đủ các điều kiện: là doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật Hải quan, không có nợ thuế quá hạn 90 ngày, không còn nợ tiền phạt chậm nộp tại thời điểm đăng ký tờ khai thì Công ty Cổ phần XNK Viglacera hiện nay cũng được áp dụng thời gian ân hạn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Công ty Cổ phần XNK Viglacera biết và phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 
 
Đặng Thị Bình An

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2594/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin được áp dụng ân hạn nộp thuế 30 ngày

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.232

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209