Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2570/TCHQ-GSQL ngày 04/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận thuế suất CEPT và mã số HS trên C/O mẫu D

Số hiệu: 2570/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 04/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2570/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận thuế suất CEPT và mã số HS trên C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để thuận tiện cho việc xác định mặt hàng được áp dụng thuế CEPT, tại các cuộc họp của Nhóm đặc trách về quy tắc xuất xứ ASEAN và Uỷ ban điều phối thực hiện CEPT/AFTA, Việt Nam đã đề nghị các nước phải xác nhận vào ô số 12 của Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D (C/O mẫu D) là mặt hàng nằm trong Danh mục thực hiện CEPT của nước xuất khẩu kèm theo mã HS và thuế suất CEPT.

Nay quy định trên không còn phù hợp với xu hướng đơn giản hóa thủ tục hải quan trong ASEAN. Vì vậy, Việt Nam đã chính thức thông báo với ASEAN là Việt Nam không yêu cầu phải có xác nhận mã HS và thuế suất CEPT tại ô 12.

Nghị định thư về thực hiện Danh mục biểu thuế hài hoà ASEAN (AHTN) đã được Bộ trưởng Tài chính của các nước thành viên ASEAN ký, Việt Nam đã thực hiện từ 01 tháng 7 năm 2003. Tuy nhiên, do khó khăn trong việc chuyển đổi từ danh mục CEPT sang danh mục AHTN nên việc áp dụng AHTN của một số nước chưa đầy đủ, dẫn tới sự không thống nhất trong phân loại hàng hoá giữa các nước ASEAN đối với một số mặt hàng cụ thể.

Về mã HS trên C/O, qua xem xét báo cáo từ các Cục Hải quan địa phương thì mã HS do hải quan phân loại và mã HS trên C/O hầu hết là giống nhau về phân nhóm 6 chữ số, chỉ có một số trường hợp có sự khác nhau về nhóm mặt hàng 8 chữ số hoặc một số nước sử dụng danh mục quốc gia cấp độ 9 chữ số hoặc cá biệt có sự khác nhau về chương, nhóm trong Danh mục HS. Do vậy, Tổng cục hướng dẫn như sau:

1. Việc xác định xuất xứ hàng hoá và phân loại hàng hoá trước hết phải căn cứ vào thực tế hàng hoá;

2. Trên Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D (C/O mẫu D) có hay không có xác nhận thuế suất CEPT và mã HS của nước xuất khẩu, và sự khác nhau giữa mã HS trên C/O mẫu D và mã HS do Hải quan phân loại không phải là điều kiện để từ chối áp dụng thuế suất CEPT của Việt Nam.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2570/TCHQ-GSQL ngày 04/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận thuế suất CEPT và mã số HS trên C/O mẫu D

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.207

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29