Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2569/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc về C/O

Số hiệu: 2569/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 11/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2569/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc về C/O

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan hà nội

 

Trả lời công văn số 564/HQHN-NV ngày 20/04/2007 của Cục Hải quan Hà Nội về vướng mắc trong giải quyết nộp bổ sung C/O đã quá hạn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp của Công ty TNHH Xây Lắp và Thiết bị Khoa học Kỹ thuật công nghiệp: Lô hàng đăng ký tờ khai vào năm 2006, đề nghị Cục Hải quan Hà Nội thực hiện theo đúng quy định điều 13 Phụ lục E, Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 và Điểm 8, Thông tư 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/04/2000.

2. Thẩm quyền giải quyết việc nộp C/O quá thời hạn: thực hiện theo nội dung mục 1, công văn số 2222/TCHQ-GSQL ngày 20/4/2007 về việc chậm nộp C/O.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2569/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc về C/O

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.348

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38