Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2546/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2546/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập miễn thuế tài liệu thi.

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Phúc đáp công văn số 5070/BGD&ĐT-QHQT ngày 20/06/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề nghị cho phép Hội đồng Anh tại TP Hồ Chí Minh được nhập miễn thuế lô hàng gồm 04 kiện nặng 99 kg tài liệu thi, lô hàng được chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất theo vận đơn số 21793624576, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc-Ailen về quy chế và hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan đồng ý để Hội đồng Anh tại TP Hồ Chí Minh được nhập miễn thuế lô hàng tài liệu thi nêu trên.

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Hội đồng Anh liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để được giải quyết thủ tục nhập lô hàng trên theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Bộ được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Cục HQTPHCM (để thực hiện)
- Lưu VT (2), GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2546/TCHQ-GSQL ngày 28/06/2005 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị cho phép Hội đồng Anh tại TP Hồ Chí Minh được nhập miễn thuế lô hàng tài liệu thi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.398

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!