Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2545/BTC-CST năm 2019 về thuế nhập khẩu và hoàn trả tiền thuế nhập khẩu đối với mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2545/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày ban hành: 06/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2545/BTC-CST
V/v thuế nhập khẩu và hoàn trả tiền thuế nhập khẩu đối với mặt hàng trng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Hội Nghề cá Việt Nam

Trả lời công văn số 96/HNC ngày 6/11/2018 ca Hội Nghề cá Việt Nam về việc xem xét mức thuế nhập khẩu và hoàn trả tiền thuế nhập khẩu trứng cá tầm đã thụ tinh để làm giống, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1/ Về kiến nghị áp dụng mức thuế suất thuế thuế nhập khẩu là 0%:

Kiến nghị giảm thuế nhập khẩu MFN mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống xuống 0% của Hội nghề cá Việt Nam thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Theo chức năng, nhiệm vụ Bộ Tài chính đã tổng hợp kiến nghị sa đi thuế suất mặt hàng trứng cá tầm dùng để nhân giống của Hội Nghề cá Việt Nam để trao đi với các Bộ ngành, Hiệp hội liên quan tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 125/2017/NĐ-CP để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

2/ Về kiến nghị thu hồi, bãi bỏ các văn bản số 7675/TCHQ-TXNK ngày 22/11/2017, công văn số 4247/BTC-CST ngày 12/4/2018 và công văn số 12765/BTC-CST ngày 17/10/2018:

- Công văn số 4247/BTC-CST ngày 12/4/2018 trả lời kiến nghị Hội nghề cá Việt Nam, Hiệp hội phát triển cá nước lạnh Lâm Đồng, Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh về thuế nhập khẩu mặt hàng trng cá tầm dùng để nhân giống;

- Công văn số 12765/BTC-CST ngày 17/10/2018 trả lời kiến nghị Hiệp hội phát triển cá nước lạnh Lâm Đồng về thuế nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm dùng để nhân giống;

- Công văn số 7675/TCHQ-TXNK ngày 22/11/2017 gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố vviệc áp mã mặt hàng Trứng cá tầm Xiberi, dùng nhân giống”.

Nội dung 3 công văn nêu trên đã trả lời theo đúng quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Do vậy, kiến nghthu hồi, bãi b 03 công văn này của Hội Nghề cá là không phù hợp.

3/ Về kiến nghị hoàn trả stiền thuế nhập khẩu, phạt vi phạm hành chính, tiền phạt chậm nộp tiền thuế nhập khẩu mà các doanh nghiệp đã nộp trước đây:

Nội dung kiến nghị này của Hội Nghề cá Việt Nam tương tự như nội dung kiến nghị của Hiệp hội phát triển cá nước lạnh Lâm Đồng và đã được Bộ Tài chính trả lời Hiệp hội phát triển cá nước lạnh Lâm Đồng tại điểm 2 công văn số 12765/BTC-CST ngày 17/10/2018. Do vậy, đề nghị Hội Nghề cá Việt Nam tham khảo nội dung nêu tại điểm 2 công văn số 12765/BTC-CST ngày 17/10/2018.

Bộ Tài cnh có ý kiến để Hội Nghề cá Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- L
ãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ PC; TCHQ;
- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2545/BTC-CST năm 2019 về thuế nhập khẩu và hoàn trả tiền thuế nhập khẩu đối với mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.014

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125