Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2540/TCHQ-GSQL ngày 05/06/2002 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK, phương tiện XNC quá cảng chuyên dùng

Số hiệu: 2540/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 05/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2540/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK, phương tiện XNC qua cảng chuyên dùng

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Căn cứ Luật Hải quan, Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hải quan. Trong thời gian chờ Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn chung, Tổng cục Hải quan  tạm thời hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cảng chuyên dùng như sau:

1/ Quy định chung:

1.1. Cảng chuyên dùng (do Cục Hàng hải - Bộ Giao thông vận tải có Quyết định công bố) là cảng riêng của Doanh nghiệp để chuyên xuất khẩu, nhập khẩu 01 loại mặt hàng nhất định của chính Doanh nghiệp đó. Về mặt thủ tục hải quan, cảng chuyên dùng (dưới đây gọi là Cảng) được coi là địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh ở sông, vịnh hoặc ở ngoài khơi (đối với cầu cảng, phân cảng không bến thuộc các mỏ khai thác dầu khí trên biển).

1.2. Hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua Cảng phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ và các văn bản của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Luật Hải quan và Nghị định 101/2001/NĐ-CP nêu trên.

1.3. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ cho Chi cục Hải quan nơi gần Cảng nhất (dưới  đây gọi tắt là  Chi cục Hải quan) thực hiện việc làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua Cảng và kiểm soát, giám sát khu vực Cảng trong thời gian tàu neo đậu để xếp dỡ hàng hoá tại Cảng.

1.4. Công tác Hải quan chỉ tiến hành các hoạt động nghiệp vụ trên Cảng từ khi có tàu vào Cảng để xếp dỡ hàng hoá cho đến khi tàu rời khởi Cảng.

2/ Trách nhiệm của Chi cục Hải quan:

2.1. Làm thủ tục hải quan cho phương tiện xuất nhập cảnh tại Cảng theo đúng quy định về thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất nhập cảnh. Địa điểm làm thủ tục hải quan cho phương tiện xuất nhập cảnh là tại Cảng.

2.2. Làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại Cảng theo đúng quy định về thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

2.3. Về công tác giám sát, kiểm soát tại Cảng:

- Trong thời gian có hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại Cảng. Chi cục hải quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tuần tra khu vực Cảng nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chóng buôn lậu và gian lận thương mại.

- Khi không có hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại Cảng thị Hải quan không thực hiện các hoạt động nghiệp vụ tại Cảng.

3/ Trách nhiệm của Doanh nghiệp có Cảng:

3.1 Thông báo bằng văn bản cho Chi  cục Hải quan biết trước ít nhất  24 giờ về lịch trình cụ thể tàu ra, vào Cảng; địa điểm neo đậu tàu; thời gian xếp dỡ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3.2. Tạo điều kiện thuận lợi để Hải quan ra vào Cảng, làm việc tại Cảng thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác nhằm bảo đảm chức năng quản lý nhà nước về Hải quan theo quy định của Pháp luật.

3.3. Chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tái xuất cảnh, nhập cảnh.

3.4. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về những hành vi buôn lậu và gian lận thương mại trong thời gian tàu neo đậu, đi lại trong vùng biển của Việt Nam.

4/ Tổ chức thực hiện:

Yêu cầu Cục trưởng Cục hải quan các tỉnh, thành phố có cảng chuyên dùng tổ chức thực hiện đúng các hướng dẫn trên./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2540/TCHQ-GSQL ngày 05/06/2002 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK, phương tiện XNC quá cảng chuyên dùng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.250
DMCA.com Protection Status