Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2540/TCHQ-GSQL về thanh khoản hàng nhập sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2540/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2540/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản hàng NSXXK 

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 486/HQTN-NV ngày 09/4/2013 về việc xử lý số liệu bị âm nguyên liệu khi thanh khoản hàng SXXK; về vấn đề này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra chứng từ, hợp đồng, hồ sơ, sổ kế toán, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, các tài liệu liên quan để xác định tính chính xác nguồn gốc của dầu Silicone, hóa đơn GTGT (bản chính). Nếu đủ căn cứ xác định đúng lượng dầu Silicone mua nội địa dùng để sản xuất hàng xuất khẩu không có nguồn gốc nhập khẩu thì cho phép doanh nghiệp điều chỉnh nguồn cung cấp và thực hiện xử lý đối với việc khai báo không đúng theo quy định hiện hành;

- Tăng cường công tác kiểm tra hải quan (kiểm tra định mức, kiểm tra hàng hóa khai báo, kiểm tra sau thông quan) đối với Công ty TNHH Capital Textile Việt Nam;

- Đối với những vướng mắc yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh phải có đề xuất cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2540/TCHQ-GSQL về thanh khoản hàng nhập sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.837
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77