Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2524/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan về thủ tục hải quan đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

Số hiệu: 2524/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 10/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2524/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục hải quan đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan tp. hồ chí minh

 

Trả lời công văn số 1045/HQTP-TGTT ngày 19/4/2007 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh về việc thực hiện công văn số 1949/TCHQ-GSQL , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xác định loại phương tiện nhập khẩu.

Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 2296/TCHQ-GSQL ngày 25/04/2007 của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

2. Việc xác định giá tính thuế.

Việc xác định trị giá tính thuế phải căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu và thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan  Tp. Hồ Chí Minh. Lô hàng 42 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng của Công ty TNHH RITA nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 1254/NKDO/KV3-1 ngày 29/12/2006, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến tại điểm 2 công văn số 1949/TCHQ-GSQL ngày 05/4/2007.

Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh căn cứ thực tế hàng nhập khẩu, các quy định hiện hành về xác định trị giá và hướng dẫn tại các công văn dẫn trên để thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KTTT XNK;
- Lưu VT, GQ

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2524/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan về thủ tục hải quan đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.52.197