Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 252/GSQL-TH 2018 vướng mắc thực hiện 68/2016/NĐ-CP

Số hiệu: 252/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/GSQL-TH
V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Cần Thơ.

Trả lời công văn số 123/HQCT-NV ngày 17/1/2017 của Cục Hải quan TP.Cần Thơ về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 3, khoản 2 Điều 22 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Mục II công văn số 4164/TCHQ-GSQL ngày 23/6/2017 của Tổng cục Hải quan; trường hợp kho của Tổng công ty Phát Điện 2 ngoài lưu trữ dầu mua của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để phục vụ sản xuất điện, còn lưu trữ hàng nhập khẩu chưa thông quan của các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối khác thì các kho này chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP .

Đề nghị Cục Hải quan TP.Cần Thơ căn cứ Điều 23 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, văn bản số 4164/TCHQ-GSQL hướng dẫn Tổng công ty Phát Điện 2 nộp hồ sơ đề nghị xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát đến Tổng cục Hải quan đối với các kho nêu trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Cần Thơ biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty Phát Điện 2, số 1 đường Lê Hồng Phong, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ (để p/h);

- Lưu: VT, TH (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 252/GSQL-TH ngày 26/01/2018 về vướng mắc thực hiện Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.020

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!