Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2504/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại và tính thuế mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2504/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 24/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2504/TCHQ-TXNK
V/v phân loại và tính thuế mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 378/HQCT-NV ngày 10/03/2015 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ báo cáo vướng mắc thực hiện ấn định thuế khi có kết quả phân loại mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate do Công ty CP Dược Hậu Giang nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 695/TCHQ-TXNK ngày 27/01/2015 hướng dẫn phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Cần Thơ thực hiện đúng theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn nêu trên về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate. Trường hợp doanh nghiệp không đồng ý và có đơn khiếu nại thì giải quyết khiếu nại theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật Khiếu nại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2504/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại và tính thuế mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.997

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81