Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2502/TCHQ-TXNK năm 2017 vướng mắc thép hợp kim do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2502/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 14/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2502/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thép hợp kim

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kingwin Material Technology tại Bắc Ninh.
(S 8, Đường 11, KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CV-BCT/2017 ngày 13/3/2017 của Công ty TNHH Kingwin Material Technology tại Bắc Ninh về việc xác nhận thép nhập khẩu không thuộc đối tượng áp dụng thuế tự vệ và hoàn thuế tự vệ. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo kết quả phân tích nêu tại Thông báo kết quả phân loại số 9895/TB-TCHQ và số 9896/TB-TCHQ ngày 17/10/2016 thì mặt hàng là bán thành phẩm bằng thép hợp kim, Crom là nguyên t duy nht quyết định yếu tố thép hợp kim (Crom tương ứng 0,346% và 0,344% tính theo trọng lượng), dạng phiến, kích thước tương ứng là (610x1210x1785)mm và (605x1100x1790)mm.

Căn cứ chú giải 2.3 Chương 98 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị Định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính Phủ thì mặt hàng thép hợp kim có chứa nguyên t Bo và/hoặc Crom và/hoặc Titan thuộc nhóm 98.11 là các mặt hàng thép hợp kim (không bao gồm chủng loại thép cán phẳng được cán nóng) đảm bảo tiêu chí quy định tại điểm f khoản 1 chú giải đầu chương 72 ghi tại mục I phụ lục II và là loại thép trong thành phần có chứa nguyên tố Bo hàm lượng từ 0,0008% trở lên và/hoặc có chứa nguyên t Crom hàm lượng từ 0,3% trở lên và/hoặc có chứa nguyên tố Titan hàm lượng từ 0,05% trở lên (Bo hoặc Crom hoặc Titan là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim hoặc Bo và/hoặc Crom và/hoặc Titan là nguyên tố quyết định yếu tố thép hợp kim.

Đối chiếu chú giải nêu trên thì mặt hàng nêu tại Thông báo số 9895/TB-TCHQ và số 9896/TB-TCHQ được phân loại vào nhóm 98.11, mã số 9811.00.00 là đúng quy định.

2. Kiến nghị liên quan đến chú giải 2.3 chương 98 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định chưa hợp lý, Tổng cục Hải quan ghi nhận, nghiên cứu và đề xuất Bộ Tài chính, Chính Phủ sửa đổi trên có cơ sở tham vấn ý kiến của Bộ Công thương, Bộ Khoa học và công nghệ và Hiệp hội thép Việt Nam.

3. Kiến nghị chứng nhận các mặt hàng nhập khẩu của Công ty không thuộc diện áp dụng thuế tự vệ quy định tại Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ Công thương: Đề nghị Công ty liên hệ Bộ Công thương để được giải đáp theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Kingwin Material Technology tại Bắc Ninh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

- L
ưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2502/TCHQ-TXNK năm 2017 vướng mắc thép hợp kim do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


445

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77