Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 250/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị không thu thuế đối với băng chương trình nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch trong thời hạn tạm nhập tái xuất

Số hiệu: 250/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 19/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 250/TCHQ-KTTT
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện CV 3869/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan thành phố Hà Nội

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1407/THVN-KHTC ngày 16/12/2005 của Đài truyền hình Việt Nam đề nghị không thu thuế đối với băng chương trình nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch trong thời hạn tạm nhập tái xuất. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở giải quyết vướng mắc của Đài truyền hình Việt Nam, đề nghị Cục Hải quan Hà Nội báo cáo tình hình thực hiện công văn số 3869/TCHQ-KTTT ngày 19/7/1999 của Tổng cục Hải quan về việc không thu thuế tạm nhập tái xuất. Trong quá trình thực hiện công văn trên, Cục Hải quan Hà Nội có những khó khăn gì? Việc theo dõi quản lý thuế đối với mặt hàng trên được thực hiện như thế nào? Đài truyền hình Việt Nam thường nhập khẩu theo hình thức tạm nhập tái xuất loại băng phục vụ cho chương trình gì? Thời hạn tạm nhập tái xuất là bao lâu?.

Yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 24/1/2006 trong đó nêu rõ ý kiến đề xuất của đơn vị về đề nghị cua Đài truyền hình Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 250/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị không thu thuế đối với băng chương trình nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch trong thời hạn tạm nhập tái xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.277
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25