Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2498/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục hải quan hàng hoá xuất nhập khẩu tại Vạn Gia

Số hiệu: 2498/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 09/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2498/TCHQ-GSQL
V/v: Làm thủ tục hải quan hàng hoá xuất nhập khẩu tại Vạn Gia

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh

 

Trả lời công văn số 516/HQQN-NV ngày 04/05/2007 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Theo công văn số 451/Bg-PCTH ngày 22/6/2001 của Ban Biên giới của Chính phủ (nay là Ban Biên giới Bộ Ngoại giao) về Danh mục cửa khẩu biên giới trên bộ thì tại mục I của công văn liệt kê 21 cửa khẩu các loại (quốc tế, quốc gia, địa phương) thuộc biên giới Việt – Trung của Việt Nam đã được Chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc thoả thuận ghi trong Hiệp định tạm thời ngày 07/11/1991 về việc giải quyết công việc trên vùng biên giới Việt – Trung, tại phần ghi chú của mục I này có ghi: “Ngoài 21 cặp cửa khẩu theo quy định của Hiệp định tạm thời, hai bên còn mở 32 đường mòn, cặp chợ được thoả thuận giữa các tỉnh biên giới Việt Nam với các tỉnh biên giới Trung Quốc:…”. Trong danh sách 32 đường mòn, cặp chợ này thì Vạn Gia tỉnh Quảng Ninh có số thứ tự thứ 5.

Căn cứ công văn số 451/Bg-PCTH nói trên, Tổng cục Hải quan đã trích dẫn Vạn Gia tỉnh Quảng Ninh vào danh sách đường mòn (lối mở) - cặp chợ tại công văn số 1244/TCHQ-GSQL ngày 27/02/2007 để đơn vị rà soát cụ thể.

2) Qua việc rà soát và báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thì hoạt động của Chi cục Hải quan Vạn Gia là có đủ cơ sở pháp lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gồm:

- Quyết định số 302/QĐ-PCHH ngày 07/06/1996 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố Khu chuyển tải Vạn Gia;

- Quyết định số 675/TTg ngày 18/09/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại Khu vực cửa khẩu Móng Cái;

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/04/2001 về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

- Các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tại điểm 1 Điều 1 Quyết định số 302/QĐ-PCHH quyết định cho phép Khu chuyển tải Vạn Gia được tiếp nhận tàu biển Việt Nam và nước ngoài có trọng tải dưới 10.000 DWT vào neo đậu để bốc dỡ hàng hoá.

Như vậy, Chi cục Hải quan Vạn Gia vẫn làm thủ tục hải quan bình thường đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh dẫn trên tại Khu chuyển tải Vạn Gia theo các quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để biết và thực hiện);
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan TCHQ;
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GQ .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2498/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục hải quan hàng hoá xuất nhập khẩu tại Vạn Gia

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.510
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219