Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2496/BTC-TCHQ vướng mắc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2496/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 25/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2496/BTC-TCHQ
V/v vướng mắc đăng ký DMMT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 101/HQĐL-NV ngày 04/01/2013 (công văn đến Tổng cục Hải quan ngày 05/02/2013) bổ sung hồ sơ công văn số 949/HQĐL-NV ngày 26/11/2012 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về vướng mắc trong việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 13 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bao gồm: máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách, báo, tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học công nghệ được miễn thuế nhập khẩu.

Trường hợp dự án đầu tư của Viện Công nghệ thông tin trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nếu thuộc đối tượng được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại khoản 13 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP , không có Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 102 Thông tư số 194/2010/TT-BTC , nhưng có đề tài, đề án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đối với hàng hóa nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm k3 khoản 4 Điều 102 Thông tư số 194/2010/TT-BTC , thì được đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định. Thủ tục, hồ sơ đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thực hiện theo quy định hiện hành trừ Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư được thay bằng đề tài, đề án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC;
- Lưu: VT, TCHQ(12).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2496/BTC-TCHQ vướng mắc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.423
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7