Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2492/GSQL-GQ4 2017 vướng mắc về C/O

Số hiệu: 2492/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 16/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2492/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc về C/O

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic
(Lô J1-2, Khu CN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1408/CV-PV ngày 14/8/2017 của Công ty TNHH Panasonic vướng mắc liên quan đến C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Điều 23, Phụ lục 2, Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương quy định về trường hợp C/O có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành.

Đối với trường hợp mua bán đề cập tại công văn số 1408/CV-PV, hóa đơn thương mại được phát hành bởi công ty PCMAP có trụ sở tại Singapore áp dụng quy định tại Điều 23 dẫn trên. Theo đó, số hóa đơn thương mại do công ty PCMAP cần được thể hiện tại ô số 10. Thông tin về công ty PCMAP như tên công ty và tên nước cần được khai báo tại ô số 7 của C/O. C/O phải được đánh dấu vào mục “Third party invoicing” phải được đánh dấu ở ô số 13.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan, nơi làm thủ tục hải quan cho lô hàng đ được hướng dẫn và trả lời cụ thể.

Cục Giám sát quản lý thông báo để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2492/GSQL-GQ4 ngày 16/10/2017 vướng mắc về C/O do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.721

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!