Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2482/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2482/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đào Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 07/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2482/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Sông Gianh tại Gia Lai
(Địa chỉ: Thôn 3, Xã Chư Á, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai)

Trả lời Công văn số 07/CV-SOGICO ngày 19/5/2017 của Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Sông Gianh tại Gia Lai về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2a Điều 10 và Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

- Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 9.b Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Sông Gianh tại Gia Lai có đề nghị hoàn thuế GTGT kỳ hoàn từ quý 4/2014 đến quý 2/2016 theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ sản xuất mặt hàng phân bón (số thuế đề nghị hoàn phát sinh trong quý 4/2014 - thời điểm mặt hàng phân bón chịu thuế suất 5%). Kể từ ngày 01/01/2015 (thời điểm Thông tư 26/2015/TT-BTC có hiệu lực) mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản c định phục vụ cho sản xuất phân bón phát sinh trước thời điểm ngày 01/01/2015 chưa đáp ứng các điều kiện khu trừ, hoàn thuế và số thuế phát sinh từ ngày 01/01/2015 trở đi Chi nhánh không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai hướng dẫn Chi nhánh thực hiện theo quy định.

Tng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Sông Gianh tại Gia Lai được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, Vụ PC;
- Cục Thuế tỉnh Gia Lai;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ
KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2482/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


634

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168