Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2479/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2479/TCHQ-KTTT
v/v: chứng minh giá tính thuế hàng  nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

 

 

- Cục Hải Quan Thành Phố Hải Phòng
- Công Ty TNHH Diên Khánh
(22/62 Lương Sử C, Đống Đa, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/CVHQ ngày 10/05/2005 của Công ty TNHH Diên Khánh khiếu nại về việc xin được chứng minh tính trung thực, khách quan của giá hợp đồng lô hàng Kẹo Socola các loại nhập khẩu theo tờ khai số 7499/TCHQ-KTTT ngày 01/10/2004. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 08/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện áp dụng giá tính thuế theo hợp đồng ngoại thương.

Căn cứ công văn số 2959/TCHQ-KTTT ngày 24/6/2003 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp Công ty TNHH Diên Khánh xin nộp hồ sơ chứng minh lô hàng nhập khẩu tại tờ khai nêu trên quá thời hạn 30 ngày so với quy định tại công văn 2959/TCHQ-KTTT. Tuy nhiên theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng thì hồ sơ chứng minh tính trung thực giá ghi trên hợp đồng của Công ty đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Thông tư 08/2002/TT-BTC và quy định tại công văn 2959/TCHQ-KTTT ngày 24/6/2003 của Tổng cục Hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng trên cơ sở hồ sơ gốc của lô hàng để chấp nhận cho Công ty được chứng minh tính trung thực, khách quan của mức giá khai báo (Kể cả trường hợp Công ty nộp chậm quá 30 ngày).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng để giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên.
- Lưu VP, KTTT (3b).
- LĐTC

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
.Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2479/TCHQ-KTTT ngày 23/06/2005 về việc xin được chứng minh tính trung thực, khách quan của giá hợp đồng lô hàng Kẹo Socola do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.481

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!