Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2473/TCHQ-GSQL về việc xử lý mặt hàng đông lạnh đang bị tồn đọng tại cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2473/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 07/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2473/TCHQ-GSQL
V/v xử lý mặt hàng đông lạnh đang bị tồn đọng tại cửa khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc xử lý mặt hàng đông lạnh kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đang bị tồn đọng tại cửa khẩu cảng Hải Phòng và cửa khẩu Móng Cái, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1) Trường hợp tại cửa khẩu cảng (nơi mặt hàng đông lạnh từ nước ngoài đến Việt Nam) và tại cửa khẩu xuất (nơi mặt hàng đông lạnh thực xuất ra khỏi Việt Nam) bị quá tải về các điểm sử dụng nguồn điện bảo quản lạnh đối với mặt hàng đông lạnh, nếu doanh nghiệp có văn bản đề nghị được đưa mặt hàng đông lạnh về các kho, bãi, địa điểm kiểm tra ngoài cửa khẩu (liền kề với cảng) để đảm bảo điều kiện bảo quản lạnh thì lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu giải quyết cho chuyển hàng để bảo quản và đảm bảo giám sát hàng chặt chẽ theo quy định.

2) Căn cứ Điều 12, chương III Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng đông lạnh theo phương thức tạm nhập tái xuất thì doanh nghiệp có thể đưa toàn bộ hoặc một phần mặt hàng đông lạnh đang tồn tại cửa khẩu được bảo quản tại kho đông lạnh (nếu kho đủ điều kiện bảo quản hàng đông lạnh) nằm ngoài phạm vi cửa khẩu.

3) Trường hợp hàng tồn tại cảng trên 90 ngày mà chưa làm thủ tục hải quan thì Chi cục Hải quan cửa khẩu xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung chỉ đạo trên. Quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh, vượt thẩm quyền giải quyết đề nghị báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
+ Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
+ Vụ Pháp chế, Vụ CS thuế (để phối hợp);
- Cục ĐTCBL (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  
Hoàng Việt Cường  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2473/TCHQ-GSQL về việc xử lý mặt hàng đông lạnh đang bị tồn đọng tại cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.019
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233