Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2472/GSQL-GQ2 2017 hướng dẫn áp dụng thuế suất 0% kiểm tra hoàn thuế

Số hiệu: 2472/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 13/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2472/GSQL-GQ2
V/v thông báo văn bản hướng dẫn

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH SRTECH.
(Khu B, KCN Sông Công, P. Bách Quang, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên)

Trả lời công văn số 05/CV-SRTECH ngày 02/10/2017 của Công ty TNHH SRTECH về vướng mắc điều kiện áp dụng thuế suất 0% trong quá trình kiểm tra hoàn thuế, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với vướng mắc nêu tại công văn dẫn trên của Công ty đã được Tổng cục Thuế trả lời, hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 4415/TCT-CS ngày 28/09/2017 (đính kèm). Vì vậy đề nghị Công ty liên hệ Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH SRTECH biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục thuế (để biết);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2472/GSQL-GQ2 ngày 13/10/2017 về thông báo văn bản hướng dẫn áp dụng thuế suất 0% trong quá trình kiểm tra hoàn thuế do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.675

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!