Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2471/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng dung dịch tiêm truyền có chứa vitamin do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2471/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 26/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2471/TCHQ-GSQL
V/v Phân loại mặt hàng dung dịch tiêm truyền có chứa vitamin

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Quá trình hướng dẫn phân loại hàng hóa, Tổng cục Hải quan thấy có sự không thống nhất trong việc phân loại đối với mặt hàng dược phẩm “dung dịch tiêm truyền có chứa vitamin”, sau khi trao đổi thống nhất với các đơn vị liên quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Căn cứ đề nghị của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế, thì mặt hàng dược phẩm “dung dịch tiêm truyền có chứa vitamin hoặc chất điện giải có chứa vitamin” dùng để truyền qua tĩnh mạch phân loại như sau:

1. Trước ngày 1/1/2008:

- Đối với các tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 1/1/2008: phân loại vào phân nhóm 3004.50, mã số chi tiết tương ứng với loại vitamin thuộc các phân nhóm 3004.50.10.00, 3004.50.20.00, 3004.50.30.00, 3004.50.40.00, 3004.50.50.00, 304.50.60.00 và 3004.50.71.00, đã được xác định rõ trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 và Quyết định 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006.

- Đối với mặt hàng dịch truyền có chứa vitamin khác, Doanh nghiệp đã nhập khẩu, đã phân loại vào phân nhóm 3004.50.90.00; 3004.90.29.00 (thuế suất 0%) và 3004.50.79.00 (áp mức thuế suất 10%). Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố thống kê, tổng hợp, báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính có chỉ đạo xử lý thống nhất, thời gian thống kê báo cáo từ ngày 30/8/2005 (ngày Tổng cục hải quan có Công văn số 3493/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan Bình Định) đến ngày 31/12/2007. Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát quản lý) trước ngày 06/6/2008.

* Mẫu báo cáo:

Số TT

Doanh nghiệp NK

Số tờ khai hải quan nhập khẩu, ngày/tháng/năm

Mã số Doanh nghiệp khai

Mã số Hải quan xác định

Thuế suất

Trị giá hàng nhập khẩu

Số thuế NK phải nộp

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Từ ngày 1/1/2008:

Đối với các tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ 1/1/2008: phân loại vào nhóm 3004.50, mã số chi tiết tương ứng với từng loại  vitamin quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST;
- Cục KTSTQ;
- Vụ KTTT;
- Vụ Pháp chế;
- Các Trung tâm PTPL;
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2471/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng dung dịch tiêm truyền có chứa vitamin do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.006
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49