Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 247/GSQL-GQ1 năm 2015 xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập, tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 247/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/GSQL-GQ1
V/v xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập, tái xuất

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng;
- Cục Hải quan Thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

 

Ngày 23/3/2015, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có công văn số 188/XNK-TMQT về việc thu hồi mã số TNTX của 04 doanh nghiệp có tên dưới đây. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương và Thông tư số 94/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, đề nghị các đơn vị có tên trên thực hiện rà soát, thống kê, báo cáo về tất cả các tờ khai tạm nhập tái xuất hàng hóa chưa thanh khoản (bao gồm cả trường hợp kinh doanh tạm nhập - tái xuất gửi kho ngoại quan) của các doanh nghiệp dưới đây theo nhóm hàng hóa mà doanh nghiệp đề nghị hoàn trả mã số tạm nhập tái xuất, cụ thể:

1. Công ty Cổ phần Thương mại và XNK Thăng Long (Giấy chứng nhận kinh doanh số 0101189457 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp), đề nghị hoàn trả mã số tạm nhập tái xuất hàng đã qua sử dụng số 11/BCT(MS-ĐQSD);

2. Công ty TNHH Quốc tế Sao Bắc (Giấy chứng nhận kinh doanh số 5700397078 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp), đề nghị hoàn trả mã số tạm nhập tái xuất hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt số 04/BCT-MS-TTĐB;

3. Công ty TNHH Thương mại Hoàng Lan (Giấy chứng nhận kinh doanh số 5300225677 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp), đề nghị hoàn trả mã số tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh số 48/BCT(MS-TPĐL);

4. Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Ngọc (Giấy chứng nhận kinh doanh số 3200102149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp), đề nghị hoàn trả mã số tạm nhập tái xuất hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt số 13/BCT(MS-TTĐB).

Báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lý trước ngày 31/3/2015, file mềm gửi vào địa chỉ thư điện tử p1gsql@customs.gov.vn./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 247/GSQL-GQ1 năm 2015 xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập, tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.081

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.171.214