Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2468/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc nhập khẩu xe ôtô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch

Số hiệu: 2468/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2468/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu xe ôtô phi mậu dịch

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Vụ xuất nhập khẩu - bộ thương mại

Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ ngày 06/12/2001 của liên Bộ Thương mại – Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có vướng mắc, cụ thể như sau:

1. Theo quy định tại gạch đầu dòng thứ 4, điểm 2, Phần II, Thông tư liên tịch số 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ nêu trên thì khi làm thủ tục nhập khẩu xe ôtô chủ hàng phải nộp cho cơ quan Hải quan: "Giấy đăng ký ôtô do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp, thời gian ít nhất là 06 tháng trước thời điểm về nước", quy định về thời điểm này trong thực tế là không rõ ràng, khó xác định và gây khó khăn cho Hải quan địa phương trong quá trình thực hiện vì thực tế đã xảy ra các trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài có giấy đăng ký xe đảm bảo thời gian 06 tháng trước thời điểm xin giấy phép nhập khẩu, nhưng Quyết định (giấy báo tin) cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài trở về định cư ở Việt Nam của Bộ Công an có trước giấy đăng ký xe (có trường hợp gần 1 năm) hoặc trên hộ chiếu cho thấy từ khi có quyết định hồi hương đến khi đăng ký đương sự đã nhiều lần xuất nhập cảnh Việt Nam,

Theo quan điểm của Tổng cục Hải quan thì giấy đăng ký xe có thời gian ít nhất là 06 tháng trước thời điểm về nước được hiểu là 6 tháng trước thời điểm có quyết định (giấy báo tin) của Bộ Công an cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài trở về định cư ở Việt Nam.

2. Tại gạch đầu dòng thứ 5, điểm 2, TTLT số 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ nêu trên quy định, khi làm thủ tục nhập khẩu, người nhập khẩu phải nộp Bằng lái ôtô (bản sao có công chứng kèm bản dịch tiếng Việt có công chứng). Tuy nhiên thực tế xảy ra trường hợp Việt kiều hồi hương là những người lớn tuổi (trên 80 tuổi) không thể có giấy phép lái xe của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại. Trường hợp này, theo quy định không đủ điều kiện để cấp giấy phép nhập khẩu, song xét điều kiện tuổi tác và để thể hiện đúng chính sách ưu đãi của Nhà nước Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương.

Do vậy, để có cơ sở chỉ đạo Hải quan địa phương thống nhất thực hiện, đề nghị Vụ Xuất nhập khẩu – Bộ Thương mại có ý kiến về các vấn đề nêu trên.

Tổng cục Hải quan trân trọng sự hợp tác của Quý Vụ./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2468/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc nhập khẩu xe ôtô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.269

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34