Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2463/GSQL-GQ1 2017 chất lượng muối nhập khẩu

Số hiệu: 2463/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 11/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2463/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với mặt hàng muối nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2636/HQHCM-GSQL ngày 21/8/2017 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc liên quan đến kiểm tra an toàn thực phẩm mặt hàng muối nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về phản ánh vướng mắc của đơn vị, ngày 11/9/2017, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có công văn số 2081/GSQL-GQ1 trao đổi với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị chủ trì xây dựng Thông tư 34/2014/TT-BNNPTNT). Theo đó, ngay 25/9/2017 Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn có công văn trả lời số 682/KTHT-NM, cụ thể như sau: Việc kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT đã bao gồm cả nội dung về kiểm tra an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. Trong thời gian chờ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT, việc thực hiện kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm muối nhập khẩu tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT.

Về việc kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với mặt hàng muối nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 682/KTTH-NM dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết./.

(Gửi kèm công văn số 682/KTTH-NM ngày 25/9/2017 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2463/GSQL-GQ1 ngày 11/10/2017 về kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với mặt hàng muối nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.162

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!