Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2454/TCHQ-GSQL năm 2015 về chuyển đổi kho ngoại quan của Công ty WE 41 thành kho ngoại quan chuyên dùng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2454/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2454/TCHQ-GSQL
V/v chuyển đổi kho ngoại quan của Công ty WE 41 thành kho ngoại quan chuyên dùng

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 334/HQHCM-GSQL ngày 03/02/2015 và công văn số 638/HQHCM-GSQL ngày 16/3/2015 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xin chuyển đổi chức năng kho ngoại quan của Công ty cổ phần World Wide Trade and Express 41 thành kho ngoại quan chuyên dùng. Trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát thực tế kho ngoại quan của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và công văn số 89/CV-We41 ngày 30/12/2014 của Công ty We 41, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển đổi chức năng kho ngoại quan của Công ty cổ phần World Wide Trade and Express 41 thành kho ngoại quan chuyên dùng bảo quản theo chế độ hàng mát và hàng lạnh.

2. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định về diện tích và thẩm quyền mở rộng thu hẹp kho ngoại quan tại khoản 6 Điều 63 và Điều 67 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính để ban hành Quyết định mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan của Công ty cổ phần World Wide Trade and Express 41 theo đúng quy định.

3. Văn bản này là bộ phận không tách rời của Quyết định thành lập kho ngoại quan số 1261/QĐ-TCHQ ngày 26/4/2014 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty WE 41 Địa chỉ số 32 đường Phan Thúc Duyện, phường 04, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh (t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2454/TCHQ-GSQL năm 2015 về chuyển đổi kho ngoại quan của Công ty WE 41 thành kho ngoại quan chuyên dùng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.319

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190