Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2451/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2451/TCHQ-KTTT
V/v: thuế nhập khẩu thiết bị mới và việc xử lý thiết bị hỏng

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Thành Phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 380/HQĐNg-NV ngày 22/04/2005 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc: đề xuất giải quyết thủ tục và thuế nhập khẩu thiết bị điện hỏng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Về thuế nhập khẩu thiết bị mới thay thế thiết bị hỏng: đề nghị Hải quan Đà Nẵng kiểm tra, xác định nếu thiết bị này đáp ứng đúng quy định tại Điểm (1.1.2.3.3), Mục II, phần B, Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì được xử lý không tính thuế nhập khẩu riêng như đề xuất của Cục Hải quan Đà Nẵng.

2- Về việc xử lý thiết bị hỏng: Đề nghị Cục Hải quan Đà Nẵng có văn bản thông báo đến Tổng Công ty điện lực Việt Nam về việc tính thuế thiết bị hỏng không tái xuất để lại Việt Nam theo hướng dẫn tại Công văn số 1338/TCHQ-KTTT ngày 11/4/2005 để Tổng Công ty báo cáo cấp có thẩm quyền có quyết định xử lý để cơ quan Hải quan thực hiện thu thuế theo luật định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đà Nẵng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục
- Vụ NSNN, Vụ ĐT (BTC)

- Vụ GSQL (TCHQ)
- Lưu VP, KTTT(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
.Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2451/TCHQ-KTTT ngày 22/06/2005 về việc đề xuất giải quyết thủ tục và thuế nhập khẩu thiết bị điện hỏng do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.405

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.92.240