Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2450/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2450/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu xe ôtô tải
không thùng đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số: 540/HQBD-NV ngày 15.6.2005 của Cục Hải quan Bình Dương về việc nhập khẩu xe ôtô tải không tùng đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách nhập khẩu: thực hiện theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04.4.2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005.

2. Về phân loại hàng nhập khẩu: Căn cứ Quy tắc 2.a ban hành kèm theo Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa thì xe ôtô tải không thùng đã qua sử dụng được phân loại vào mã số của xe nguyên chiếc với động cơ và trọng tải tương ứng.

3. Về xác nhận Tờ khai nguồn gốc: thực hiện theo quy định tại công văn số 4495/TCHQ-GSQL ngày 08.11.2001 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, xe ôtô tải không thùng đã qua sử dụng thuộc đối tượng phải có xác nhận Tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu của cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bình Dương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTCHQ
- Lưu VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2450/TCHQ-GSQL ngày 22/06/2005 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu xe ôtô tải không tùng đã qua sử dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.374

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!