Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2448/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2448/TCHQ-GSQL
V/v: chấp nhận CIO cấp sau

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 156/CV-HN ngày 16/06/2005 của Công ty TNHH Hồng Ngọc về việc xin nộp C/O mẫu D cấp sau để hưởng thuế suất ưu đãi CEPT/AFTA đối với một số lô hàng nhập khẩu được làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Đầu tư gia công - Cục Hải quan Hải Phòng. Trong trường hợp này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 7(d) Phần D và Điều 12 Phần E Phụ lục 2 Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 của Bộ Thương mại ban hành quy chế cấp C/O mẫu D của Việt Nam để thực hiện CEPT/AFTA, bản gốc và bản sao thứ ba phải nộp cho ơc quan Hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

2. Căn cứ Điều 9(c) phần D Phụ lục 2 Quyết định 1120/2001/QĐ-BTM trên thì C/O mẫu D cấp sau có ghi chữ “ISSUFD RETROACTIVELY” có giá trị hiệu lực một năm kể từ ngày giao hàng.

Như vậy, nếu công ty xuất trình được C/O mẫu D cấp sau đáp ứng hai điều kiện trên và các quy định hiện hành C/O mẫu D khác thì cơ quan Hải quan xem xét chấp nhận để áp dụng thuế suất ưu đãi CEPT/AFTA.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Hải phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty Hồng Ngọc (thay trả lời);
- LĐTC;
- Lưu VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2448/TCHQ-GSQL ngày 22/06/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin nộp C/O mẫu D cấp sau để hưởng thuế suất ưu đãi CEPT/AFTA đối với một số lô hàng nhập khẩu được làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Đầu tư gia công - Cục Hải quan Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.741

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!