Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 244/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị được nhập khẩu 01 xe ô tô hiệu CADILIAC, sản xuất năm 1995 tại Mỹ để sử dụng tại Việt Nam sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hồi hương

Số hiệu: 244/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 18/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 244/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu xe ô tô của ông Đặng

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Ông Nguyễn Văn Đặng
Địa Chỉ: 965 Đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

 

Tổng cục Hải quan nhận được đơn của ông đề ngày 14/11/2005 đề nghị được nhập khẩu 01 xe ô tô hiệu CADILIAC, sản xuất năm 1995 tại Mỹ để sử dụng tại Việt Nam sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hồi hương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam tại các văn bản số 408/CP-KTTH ngày 15/5/2001 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ ngày 06/12/2001 của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của VN cho phép hồi hương về định cư tại Việt Nam được nhập khẩu miễn thuế theo chế độ tài sản di chuyển 01 xe ô tô nếu đáp ứng những điều kiện sau:

- Người nhập khẩu có hồ sơ chứng minh đã sở hữu xe ô tô trong thời gian ít nhất là 6 tháng trước khi về nước và phải có bằng lái xe.

- Xe có tay lái nằm ở bên trái xe.

- Xe được sản xuất không quá 5 năm tính đến ngày nhập khẩu xe và là xe có động cơ sử dụng được xăng không pha chì.

Căn cứ các quy định nêu trên, xe ô tô của ông được sản xuất đã trên 10 năm tính đến thời điểm này, do vậy chiếc xe trên không đủ điều kiện để được nhập khẩu vào Việt Nam.

Thẩm quyền giải quyết các mặt hàng Việt Nam cấm nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Tổng cục Hải quan trả lời để ông được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Kiên Giang;
- Lưu: VT, GS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 244/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị được nhập khẩu 01 xe ô tô hiệu CADILIAC, sản xuất năm 1995 tại Mỹ để sử dụng tại Việt Nam sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hồi hương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.183
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25