Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 244/TCHQ-GSQL năm 2015 về thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 244/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 244/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hà Nội

Trả lời công văn số 3681/HQHN-TXNK ngày 1/12/2014 của Cục Hải quan TP. Hà Nội việc vướng mắc thủ tục thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình của Công ty Hà Nội Chinghai Electric Works, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 34, khoản 2 Điều 35, Điều 55, khoản 5 Điều 112 và Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, các chứng từ, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho nguyên liệu và thành phẩm xuất khẩu. Nếu qua kiểm tra đủ cơ sở xác định doanh nghiệp đã thực xuất khẩu vỏ nắp đậy hộp chuyển bị lỗi, thực nhập khẩu vỏ nắp đậy hộp chuyển hướng do bên bán đổi trả (không thanh toán), đã đưa vào sản xuất và thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thì xem xét thanh khoản cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 244/TCHQ-GSQL năm 2015 về thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.569

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74