Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 244/GSQL-GQ3 về hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu xe môtô hai bánh là quà tặng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 244/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Việt Đức
Ngày ban hành: 02/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/GSQL-GQ3
V/v hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu xe môtô hai bánh là quà tặng

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công văn số 34/HQLA-NV ngày 28/02/2013 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 02/GSQL-GQ3 ngày 03/01/2013 và công văn số 100/GSQL-GQ3 ngày 05/02/2013 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An căn cứ quy định tại điểm k, khoản 1, Điều 71 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính yêu cầu bà Huỳnh Đào Trúc Thanh bổ sung văn bản tặng chiếc xe mô tô hai bánh của ông Helmut Fischer tặng cho bà Thanh để xem xét, giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu chiếc xe mô tô là quà tặng theo quy định; hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xe gắn máy hai bánh là quà biếu, tặng không quy định nộp giấy chứng nhận quyền sở hữu xe của cá nhân ở nước ngoài biếu, tặng cho cá nhân Việt Nam.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Long An được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 244/GSQL-GQ3 về hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu xe môtô hai bánh là quà tặng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122