Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 244/GSQL-GQ2 năm 2015 về mã loại hình đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để may đồng phục cho công nhân của doanh nghiệp đầu tư do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 244/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/GSQL-GQ2
V/v mã loại hình đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để may đồng phục cho công nhân của doanh nghiệp đầu tư

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Mascot Việt Nam.
(Đ/c: Khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương)

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 0315/19 ngày 13/3/2015 của Công ty TNHH Mascot Việt Nam nêu vướng mắc mã loại hình đối với trường hợp nguyên phụ liệu nhập khẩu để may đồng phục cho công nhân của doanh nghiệp đầu tư. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Mã loại hình xuất nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3283/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2014 của Tổng cục Hải quan về việc mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS.

Theo đó, nguyên phụ liệu nhập khẩu để may đồng phục cho công nhân của doanh nghiệp đầu tư áp dụng mã loại hình A12 - nhập kinh doanh sản xuất.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Mascot Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQ TP Hải Phòng (để t/hiện);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 244/GSQL-GQ2 năm 2015 về mã loại hình đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để may đồng phục cho công nhân của doanh nghiệp đầu tư do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.789

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251