Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2427/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm nhập xe ôtô về bảo quản

Số hiệu: 2427/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2427/TCHQ-GSQL
V/v: TN-TX xe ôtô

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

-Cục hải quan tp. Hà  Nội
-Cục hải quan Hà Tĩnh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 411/HCVN-BQLDAML ngày 21/04/2006 và 488/HCVN-BQLDAM ngày 08/5/2006 của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam về đề nghị cho phép Tổng công ty được tạm nhập 02 xe ôtô (10 xe Toyota Parado biển số Lào 3-764; 01 xe ôtô Honda Accord biển số Lào 3-763) về Việt Nam bảo quản sau đó tái xuất về Lào, hiện 02 chiếc xe này đã được chuyển về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo theo giấy phép liên vận của Sở giao thông Vận tải Viêng Chăn – Lào. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Để đảm bảo công tác quản lý, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội cấp giấy phép tạm nhập về tự bảo quản đối với 02 chiếc xe nêu trên, mẫu giấy phép tương tự như giấy phép nhập khẩu phi mậu dịch quy định tại Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001 của Tổng cục Hải quan. Sau khi cấp giấy phép tạm nhập Cục Hải quan TP. Hà Nội tiến hành thủ tục niêm phong 02 xe theo quy định.

2. Giấy phép bao gồm các nội dung:

- Thời gian tạm nhập về bảo quản từ 18/04/2006 đến hết tháng 11/2006.

- Cửa khẩu tái xuất: Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo – Hà Tĩnh.

- Giấy phép này không có giá trị để đăng ký lưu hành xe.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép:

- Văn bản đề nghị của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam.

- Giấy tờ liên quan đến xe (giấy tờ chứng minh quyền sở hữu xe ở nước ngoài…).

- Giấy phép liên vận do Sở Giao thông vận tải Viêng Chăn – Lào cấp.

Sau khi hoàn thành thủ tục tái xuất xe, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh có trách nhiệm thông báo cho Cục Hải quan TP. Hà Nội để thanh khoản giấy phép tạm nhập theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hà Nội và Cục Hải quan Hà Tĩnh thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2427/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm nhập xe ôtô về bảo quản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.129

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41