Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2420TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2420TCHQ/KTTT
V/v: chứng từ thanh toán

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thanh Phương
(28 Bến Bắc - Tân Thạnh - Lạng Sơn)
- Cục Hải quan Lạng Sơn

Trả lời công văn số 278/CV-TP ngày 4/5/2005 của Công ty TNHH Thanh Phương về chứng từ thanh toán khi thanh khoản tạm nhập - tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.7.1 mục 1 Phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì doanh nghiệp phải xuất trình chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho lô hàng xuất khẩu khi làm thủ tục hoàn thuế (không thu thuế) đối với hàng hóa nhập khẩu để tái xuất theo phương thức kinh doanh hàng hóa tạm nhập - tái xuất.

Để có cơ sở trả lời Công ty, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung hợp đồng xuất khẩu, chứng từ thanh toán của lô hàng xuất khẩu để Tổng cục Hải quan xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thanh Phương, Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VP (2); KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2420 TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về chứng từ thanh toán khi thanh khoản tạm nhập - tái xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.210

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!