Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 242/GSQL-GQ2 năm 2015 về thủ tục hải quan, chính sách quản lý đối với nguyên liệu vàng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 242/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 242/GSQL-GQ2
V/v: thủ tục hải quan, chính sách quản lý đối với nguyên liệu vàng NK

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Magic Vina.
(Lô U-1A, đường Long Hậu, KCN mở rộng, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1503121- XNK ngày 12/03/2015 của Công ty TNHH MTV Magic Vina đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách quản lý mặt hàng đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu vàng 99,99% dạng sợi nhỏ theo loại hình kinh doanh và SXXK, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách quản lý mặt hàng:

Trường hợp Công ty nhập khẩu nguyên liệu vàng 99,99% dạng sợi nhỏ theo loại hình kinh doanh và SXXK phải tuân thủ chính sách quản lý mặt hàng quy định tại các văn bản quy định sau: Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP .

2. Về thủ tục hải quan:

Trường hợp Công ty nhập khẩu nguyên liệu vàng 99,99% dạng sợi nhỏ theo loại hình kinh doanh và SXXK thì thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan năm 2014 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan khác.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện, liên hệ với Chi cục Hải quan nơi Công ty làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 242/GSQL-GQ2 năm 2015 về thủ tục hải quan, chính sách quản lý đối với nguyên liệu vàng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.777

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102