Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 242/ATTP-PCTTR năm 2019 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Cục An toàn thực phẩm ban hành

Số hiệu: 242/ATTP-PCTTR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục an toàn thực phẩm Người ký: Nguyễn Thanh Phong
Ngày ban hành: 21/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THC PHM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 242/ATTP-PCTTR
V/v thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 59/GSHQ-GQ1 ngày 05/1/2019 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ, về vấn đề này, với trách nhiệm là Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, đu mối tham mưu, xây dựng dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (Nghị định số 15/2018/NĐ-CP), Cục An toàn thực phẩm có ý kiến như sau:

1. Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định: "Sản phẩm mang theo người nhập cảnh, gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi của người nhập cảnh để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi; quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế". Như vậy, sản phẩm mang theo người nhập cảnh, gửi trước hoặc gi sau chuyến đi của người nhập cảnh để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hoặc hoặc mục đích chuyến đi do người nhập cảnh khai được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu. Trong trường hợp cơ quan chức năng hậu kiểm và phát hiện hàng hóa này đưa ra thị trường để kinh doanh, lúc đó sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với quà biếu, quà tặng có số lượng vượt định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế thì phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu.

2. Các sản phẩm khi tổ chức, cá nhân nhập khẩu (tổ chức, cá nhân khai không dùng trong lĩnh vực thực phẩm) thì tổ chức, cá nhân phải tự chịu trách nhiệm về lời khai của mình, nếu trong quá trình hậu kiểm, cơ quan chức năng phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm đó trong lĩnh vực thực phẩm thì xử lý theo quy định của pháp luật. Không có quy định nào của pháp luật yêu cầu ngoài tờ khai của tổ chức, cá nhân có sản phẩm kê khai rõ trên tờ khai (không dùng trong lĩnh vực thực phẩm) còn cần phải có thêm văn bản xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành là "sản phẩm không dùng trong thực phẩm".

3. Trong công văn số 59/GSHQ-GS1 ngày 05/01/2019 của Cục Giám sát Hải quan có đề nghị làm rõ nội dung: "hàng hóa không dùng trong lĩnh vực thực phẩm, hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, quà biếu, quà tặng trong định mức của Cục An toàn thực phẩm" được nêu tại công văn số 5802/ATTP-VP ngày 27/11/2018 của Cục An toàn thực phẩm, về vấn đề này Cục An toàn thực phẩm đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục chuyên ngành và Cục hải quan ở địa phương thống nhất nội dung:

Chủ hàng nhập khẩu sản phẩm thuộc các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm) được quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP không cần công văn xác nhận của Cục An toàn thực phẩm.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP (để báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ Y t
ế (để báo cáo);
- TT.T
ơng Quốc Cường (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT, PCTTR.

CỤC TRƯỞNG - TỔ TRƯỞNG
TỔ CÔNG TÁC GIÚP VIỆC
BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH
TRUNG ƯƠNG
VỀ ATTP
Ng
uyễn Thanh Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 242/ATTP-PCTTR năm 2019 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Cục An toàn thực phẩm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.139

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49