Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2411/GSQL-GQ4 năm 2018 sai khác về khai báo tên hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2411/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 06/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2411/GSQL-GQ4
V/v sai khác về khai báo tên hàng

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 9584/HQHP-GSQL và 9584/HQHP-GSQL ngày 19/7/2018 của Cục Hải quan TP Hải Phòng báo cáo về quá trình xử lý vụ việc đối với lô hàng xe máy điện nhãn hiệu Sundiro - Honda Mono và Sundiro - Honda Joker của Công ty cổ phần LHXNK và ĐT Hà Nội và Công ty cổ phần XNK Bắc Giang theo các C/O E174600000170008 cấp ngày 18/10/2017 thuộc tờ khai 101664365022 ngày 1/11/2017; E184707C45090064 cấp ngày 11/1/2018 thuộc tờ khai số 101821168263 và C/O số tham chiếu E184707C45090129 cấp ngày 24/1/2018 thuộc tờ khai số 101840172452 làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng khu vực 1. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 15 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 về xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khu, căn cứ hồ sơ hải quan của lô hàng, giải trình của Công ty và báo cáo quá trình xử lý của Cục Hải quan TP Hải phòng, việc xử lý từ chối C/O trong trường hợp này khi sai khác giữa tên hàng trên C/O “HONDA - MONO”; “HONDA - JOKER”, với tên hàng theo kiểm định “Xe máy điện nhãn hiệu Sundiro - Honda, tên thương mại MONO”; “Nhãn hiệu: SUNDIRO, Tên thương mại: JOKER” và tên hàng khi khai báo “Xe máy điện hai bánh, mới 100%. Nhãn hiệu SUNDIRO - HONDA MONO”; “HONDA JOKER, hiệu SUNDIRO” nhưng chủng loại hàng hóa trên C/O và thực tế hàng hóa nhập khẩu đều thống nhất (xe máy điện) là chưa đủ cơ sở.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan chuyển toàn bộ hồ sơ của 2 Công ty dẫn trên, đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng xem xét xử lý vụ việc theo đúng quy định và thẩm quyền.

Kết quả xử lý báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ4 (3b
).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2411/GSQL-GQ4 năm 2018 sai khác về khai báo tên hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.140

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125