Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2410/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 14/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2410/QLCL-CL1
V/v mẫu chứng thư mới cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Braxin

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các cơ sở chế biến xuất khẩu thủy sản vào Braxin;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng.

 

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được công hàm s 243/2014/DIPES/CGI/DIPOA của Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng Braxin (MAPA) thông báo áp dụng 02 mẫu chứng thư mới cho các lô hàng thủy sản nhập khẩu vào Braxin kể từ ngày 01/01/2015 (tính theo ngày lô hàng đến cửa khẩu Braxin).

Mu chứng thư mới bao gồm mẫu chứng thư cấp cho lô hàng thủy sản đánh bắt (phụ lục 1) và lô hàng thủy sản nuôi (phụ lục 2). Ngôn ngữ sử dụng trong chứng thư bắt buộc phải có tiếng Bồ Đào Nha hoặc sử dụng song ngữ Bồ Đào Nha/Tiếng Anh.

Đthực hiện yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Braxin, tránh các vướng mắc trong quá trình xuất khẩu thủy sản vào thị trường này, Cục yêu cầu:

1. Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Braxin

- Nghiên cứu kỹ các mẫu chứng thư mới và cung cấp đầy đủ các thông tin về lô hàng khi đăng ký kiểm tra, chứng nhận xuất khẩu vào thị trường Braxin.

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu Braxin để cập nhật và thực hiện đầy đủ các quy định, thủ tục có liên quan của Braxin khi xuất khẩu thủy sản vào thị trường này.

- Rà soát hoạt động xuất khẩu, thông báo tới Trung tâm Chất lượng NLTS vùng theo địa bàn để được cấp đổi Chứng thư theo mẫu mới cho các lô hàng đã xuất khẩu nhưng có thời gian cập cảng tại Braxin từ ngày 01/01/2015.

2. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng

- Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Braxin trên địa bàn về các mẫu chứng thư mới áp dụng cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Braxin.

- Thực hiện kiểm tra, cấp chứng thư theo mẫu mới cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường Braxin có ngày cập cảng Braxin dự kiến từ ngày 01/01/2015.

- Cấp đổi chứng thư theo mẫu mới cho các lô hàng đã xuất khẩu (được cấp chứng thư theo mẫu cũ) nhưng cập cảng Braxin từ ngày 01/01/2015.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản yêu cu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục các khó khăn, vướng mc (nếu có) đ được hướng dn xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
-
PCT. Trần Bích Nga (để biết);
- Cơ quan CL Trung bộ/Nam bộ;
- VASEP;
-
Lưu: VT, CL1.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

PHỤ LỤC 1a

MẪU CHỨNG THƯ MỚI CHO LÔ HÀNG THỦY SẢN KHAI THÁC XUẤT KHẨU VÀO BRAXIN (SONG NGỮ BỒ ĐÀO NHA/TÂY BAN NHA)
(Ban hành kèm theo công văn số 2410/QLCL-CL1 ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

 

PHỤ LỤC 1b

MẪU CHỨNG THƯ MỚI CHO LÔ HÀNG THỦY SẢN KHAI THÁC XUẤT KHẨU VÀO BRAXIN (SONG NGỮ BỒ ĐÀO NHA/ANH)
(Ban hành kèm theo công văn số 2410/QLCL-CL1 ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

 

PHỤ LỤC 2a

MẪU CHỨNG THƯ MỚI CHO LÔ HÀNG THỦY SẢN NUÔI XUẤT KHẨU VÀO BRAXIN (SONG NGỮ BỒ ĐÀO NHA/TÂY BAN NHA)
(Ban hành kèm theo công văn số 2410/QLCL-CL1 ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

 

 

PHỤ LỤC 2b

MẪU CHỨNG THƯ MỚI CHO LÔ HÀNG THỦY SẢN NUÔI XUẤT KHẨU VÀO BRAXIN (SONG NGỮ BỒ ĐÀO NHA/ANH)
(Ban hành kèm theo công văn số 2410/QLCL-CL1 ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2410/QLCL-CL ngày 14/11/2014 về mẫu chứng thư mới cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Braxin do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.619

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.177.219